Mental Math Statistics
avatar avatar

VrilDox Profile / Mental Math Statistics

Filter

Session Date Sets Score Max Score Avg. Duration
2021-10-18 4 9.8 6.12 4 m. 3 s.
2021-10-14 3 11.9 7.26 4 m. 3 s.
2021-10-13 1 10.9 10.9 1 m. 52 s.
2021-10-12 1 9.0 9.0 1 m. 17 s.
2021-09-23 1 10.8 10.8 1 m. 50 s.